BMJ

YouTube Video

YouTube Video

מחקר של משרד הבריאות האנגלי שפורסם ב 2008  בביטאון האנגלי לרפואה  (BMJ)  היוקרתי, מצא: 
"אנשים עם כאבי גב כרוניים נהנים מתועלות ארוכות טווח בזכות שיעורים הניתנים אחד על אחד, על ידי מורים מוסמכים בשיטת אלכסנדר".
זאת ועוד: "תועלות אלה גדולות משמעותית מהשיטות האחרות שנבחנו, גם אחרי שנה".