מחקרים מדעיים

 School of Integrated Medicine, University of Westminster, London, UK  
קבע ש"יש ראיות לכך ששעורים בטכניקת אלכסנדר יכולים להוביל לשיפור לטווח ארוך במצבם של חולים בפרקינסון אדיאופטי".


ניקולס טינברגן,Nikolaas Tinbergen, חתן פרס נובל לפיסיולוגיה לשנת 1973, הקדיש חלק נכבד מנאום קבלת הפרס לעבודתו של פ.מ.אלכסנדר. ניתן לקרוא את הרצאתו המלאה באתר הפרס
ותקציר התייחסותו לאלכסנדר כאן.
ב 1932 לסר צ'רלס שרינגטון הוענק פרס נובל לרפואה על מחקרו על הבלימה כגורם בקואורדינציה : Inhibition as a Coordinative Factor
גם שרינגטון הקדיש חלק מנאומו לעבודתו של אלכסנדר בתחום זה שפורסמה ב 1910 בספרו Man's Supreme Inhritance , תחום אשר מהוה חלק מרכזי בעבודתו של אלכסנדר.
ראה תקציר דעתו על אלכסנדר כאן.


Comments