שאליון המלצות מורים

שאלון המלצות מורים

איסוף וריכוז מידע על ארגונים פוטנציאליים

הצעה לחברי ארגון המורים לטכניקת אלכסנדר: לארח אירגונים שונים במפגשי עבודה.

מטרת המפגשים היא לחשוף מספר רב של אנשים להתנסות בעבודה בטכניקת אלכסנדר ולקדמה בתודעת הציבור הרחב.
המפגשים יערכו בין חברי הארגון לבין תלמידים פוטנציאליים בכל רחבי ארץ ובכל מגזרי החברה והמשק.
במפגשים יוצגו עקרונות הטכניקה ויודגמו שיטות הלימוד בעבודה מעשית.
המפגשים יאורגנו במשותף ויתקיימו בכל מקום שיתאים לשני הצדדים (במשרדי הארגון או במקום מושכר כפי שנהוג לגבי מפגשים שלנו כיום).
הצלחת המיזם תלויה במעורבות האישית של מורים ותלמידים בכל שלביו: גיבוש הרעיונות, איתור וגיוס ארגונים המעוניינים להשתתף במפגשים, ארגון המפגשים, השתתפות במפגשים, הסקת מסקנות יישומן ושיפור הביצועים.

על מנת, לאתר ארגונים מתאימים לקיום מפגשי עבודה, יש צורך בקשר אישי ותאום בין הגורמים הרלוונטיים אצלנו ואצלם.
לצורך אסוף המידע נבנה שאלון איסוף מידע מחברים - מטרתו לאסוף ולרכז מידע רב ככל האפשר מחברים על ארגון פוטנציאלי עליו הם ממליצים.

לפניך טופס שמטרתו להקל על איסוף וריכוז מידע רב במאמץ קטן ובזמן קצר.
נשמח לקבל מהחברים דעות והמלצות לגבי הנושאים בהרצאות, אופן קיום העבודה המעשית, היחס הנכון בין הרצאות ועבודה מעשית, היחס הנכון בין מורים למשתתפים וכד'.

במידה ואינך מצליח למלא את השאלון העתק את הקישור לדפדפן ומלא אותו באופן מקוון:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHV5d1Vpbl9fR051d2JQLTVPQVY2bFE6MQ


Comments