מפגשים משותפים

ארגון מפגשים עם ארגונים אחרים.

קבלת תגובות ממורים

הצעה לחברי ארגון המורים לטכניקת אלכסנדר:  לארח אירגונים שונים במפגשי עבודה משותפים.
 
מטרת המפגשים היא חשיפה של מספר רב של אנשים להתנסות בעבודה בטכניקת אלכסנדר וקידומה בתודעת הציבור הרחב.
המפגשים יערכו בין חברי הארגון לבין תלמידים פוטנציאליים בכל רחבי ארץ ובכל מגזרי החברה והמשק.
במפגשים יוצגו עקרונות הטכניקה ויודגמו שיטות הלימוד בעבודה מעשית.
המפגשים יאורגנו במשותף ויתקיימו בכל מקום שיתאים לשני הצדדים (במשרדי הארגון או במקום מושכר כפי שנהוג לגבי מפגשים שלנו כיום).

הצלחת המיזם תלויה במעורבות האישית של מורים ותלמידים רבים בכל שלביו: גיבוש הרעיונות, איתור וגיוס ארגונים המעוניינים להשתתף במפגשים, ארגון המפגשים, השתתפות במפגשים, הסקת מסקנות יישומן ושיפור הביצועים.

על  מנת לגייס ארגונים מתאימים לקיום מפגשי עבודה, יש צורך בקשרים אישיים ותאום בין הגורמים הרלוונטיים אצלנו ואצלם.
איסוף המידע (בין כל המורים והארגונים) והפצתו יעשה באמצעות האינטרנט, אימייל ואתר הארגון תוך שמירה על פרטיות וסודיות.
המידע ישמש כבסיס נתונים, יהיה נגיש לחברי הארגון, להפצת רעיונות ודעות למימוש המטרה.

לצורך ניהול המידע נבנו מספר שאלונים:
1. שאלון איסוף מידע מחברים -  מטרתו לאסוף ולרכז מידע רב ככל האפשר מחברים על ארגון פוטנציאלי עליו הם ממליצים.
2. שאלון פניה לארגון אחר - איסוף מידע מארגונים פוטנציאלים למפגשים, יישלח על ידי מטה המיזם לאנשי הקשר בארגון, שהופנו ע"י חברים.
3. שאלון זימון מורים למפגש - יישלח למורים לצורך הכנתם למפגש, קביעת מועד, תפקידים, עדכון על צרכי האוכלוסיה במפגש המסויים ועוד.
4. שאילון זימון חבר למפגש - יישלח על ידי ארגון האורח לחבריו. יוצג לראשי הארגון האורח, לבחירתם, יוכלו לבצע זאת בדרכם שלהם.
5. שאלון  משוב מורים - תגובת המורים על המפגש האחרון במטרה לשפר את המפגשים הבאים.
6. שאלון  משוב חבר בארגון אורח -  תגובת משתתפים על המפגש האחרון במטרה לשפר את המפגשים הבאים.

שאלונים אלה מטרתם להקל על איסוף, הפצה וריכוז מידע רב במאמץ קטן ובזמן קצר.
באמצעות השאלון שלפניך נשמח לקבל דעות והמלצות לגבי הנושאים בהרצאות, אופן קיום העבודה המעשית, היחס הנכון בין הרצאות ועבודה מעשית, היחס הנכון בין מורים למשתתפים וכד'.
אנא, הוסיפו את פרטי הארגונים שאת/ה מציע/ה לעניין, במידה ויש לך יותר מהצעה אחת שלח לכל הצעה טופס בנפרד. כלומר, אנא מלאו ושלחו את השאלונים כמספר ההמלצות וההצעות השונות.
העבר/י את הטופס לכל תלמיד/ה או אדם אחר, שלדעתך, יוכל לקדם מטרה זו בעזרת קשריו האישיים. שיוכל להמליץ על ארגון אורח או לעניין ארגון לקיים מפגש.

במידה ואינך מצליח/ה למלא את השאלון, העתק/י את הקישור לדפדפן ומלא אותו באופן מקוון:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEtFaFJybHNDZDFnajhVYVhRVzRKZUE6MQ