אנשי רוח

על טכניקת אלכסנדר
“(The Alexander Technique)... bears the same relation to education that education itself bears to all other human activities.”                       

Aldous Huxley “(The Alexander Technique)... gives us all the things we have been looking for in a system of physical education".

בספרו Eyeless in Gaza ניתן ללמוד על השפעתו של אלכסנדר עליו מתוך יחסו של אנטוני Anthony , המגלם את האקסלי עצמו , כלפי מילר Miller ,מורו הנערץ שמגלם את דמותו של אלכסנדר.
הוא גם כתב הקדמות לספריו של אלכסנדר והיה לדובר גלוי ונמרץ שלו והטכניקה.George Bernard Shaw "Alexander established not only the beginnings of a far reaching science of the apparently involuntary movements we call reflexes, but a technique of correction and self-control which forms a substantial addition to our very slender resources in personal education.”
 

Comments