צמרת


"האצבעות מתארכות, כף היד מתפרשת ומתארכת, נפרדת מהאמה, האמה מתארכת ומתפרשת נפרדת מהזרוע...''

"כשכולם מזדקפים אני מתקופף [אין שגיאת כתיב התכופפות בתנוחת עמידה דמוי קוף] הנחיות וכיוונים

כשכולם נמתחים מזדקפים אני מתארך. שפת אלכסנדר.

שיטת אלכסנדר ''בין שתי נקודות עוברות אינספור נקודות",

השיעור הראשון בשפת אלכסנדר היה אחרי - 250 מטרים היו האתגר, ללכת במישור מהבית בלי הפסקה לעצירת הכאב ובלי המסטיק הנלעס להסדיר הנשימה, פרקי הירך כמו נטחנו והידיים בכיסים היו להוביל הרגל לצעד הבא, כדי לחפות על הצליעה, כל תנועה התקדמה בכאב. בעיר בה כל יציאה מהבית כרוכה ב 160 מדרגות הלוך ושוב זה אומר הרבה תכנון או הימנעות.

המצוקה ללא תוחלת הובילה להיכרות עם מורה לשיטת אלכסנדר. שיטת חינוך לתנועה, המבוססת על אדנים של ניסיון להבנת גוף ונפש של התלמיד. בו ללומד לחשוב בתנועה ולנוע במחשבה. היכן איברי גופו במרחב התווית כיוונים מאין ולאן. התנועה אינה מנקודה לנקודה אלא דרך שתי נקודות עוברות אין ספור נקודות

למידה שדוגלת באי עשיה בהנחיה והכוונה לאפשר לתנועה להיעשות מעצמה.

אבקש לערוך לכם היכרות וחשיפה. עקרונותיה טבעיים מושכלים ללא אמצעים בנית תודעה שימוש שלי בעצמי.

זו אינה עוד המלצה מוזמנת או פירסומת סמויה, זו הכרה והוקרה על 5 שנים למי שהוא מורה מורה לחיים שלמד אותי להכיר את עצמי לעקוף את מגבלותי אם אני מצליח לאכוף על עצמי להתמיד הנהגת הבריאות באורח החיים, ממרחק של זמו ומקום זו היתה פרשת דרכים.

צמרת

Comments