הנחיית כיוונים

רשימת הכיוונים

הנחיית כיוונים, אחד היסודות של טכניקת אלכסנדר,  הינה תהליך מחשבתי בו אדם מורה לעצמו כיצד עליו לפעול נכון. עם הזמן הנחיות  אלה יחליפו הנחיות שגויות, הקיימות בתת ההכרה, אשר גורמות לתפקוד לקוי ומתח שרירי מיותר.

אלכסנדר נהג לומר שכאשר נפסיק לעשות את הדברים המיותרים, אולי לא יהיה עוד צורך ללמוד לעשות כל דבר אחר.

הנחיית כיוונים באה למנוע עשייה מיותרת, ולא על מנת לעשות כל 
דבר 
נוסף.
על כן מקדימים לפני כל הנ
חיה ב "
אני מניח/ה..."
הנחיות כלליות 
בהרחבה:
 • אני מניח/ה ל
  צוואר (להיות חופשי)
  • על מנת לאפשר לר
   אש לנוע לפנים ולמעלה
  • על מנת לאפשר ל
   גב להתארך ולהתרחב
 • אני מניח/ה ל
  ברכיים לנוע לפנים והחוצה
 • אני מניח/ה ל
  כפות רגליים להתפרש עם 
  הבוהנות
  לפנים והעקבים לאחור
או בצמצום:
 • צוואר חופשי
 • ר
  אש לפנים ולמעלה
 • גב ארוך ורחב
 • ברכיים לפנים והחוצה
 • כפות רגליים מתפרשות
 • בהונות
  לפנים, עקבים לאחור
הנחיות לידיים 
בהרחבה:
 • אני מניח/ה ל
  אצבעות הידיים להתארך ולהתרחק 
  מכף היד
 • אני מניח/ה לכף היד להתפרש
 • אני מניח/ה ל
  כף היד להתרחק מהאמה
 • אני מניח/ה לאמה להתרחב
 • אני מניח/ה ל
  אמה להתרחק מהזרוע
 • אני מניח/ה ל
  זרוע להתרחק מהכתף
 • אני מניח/ה ל
  כתף להתרחק מהשכמה
 • אני מניח/ה ל
  שכמה להתרחק מהשדרה
או בצמצום:
 • אצבעות ידיים מתארכות ומתרחקות מכף היד
 • כף היד מתפרשת
 • כף היד מתרחקת מהאמה
 •  האמה מתרחבת
 • ה
  אמה מתרחקת מהזרוע
 • ה
  זרוע מתרחקת מהכתף
 • ה
  כתף מתרחקת מהשכמה
 • ה
  שכמה מתרחקת מהשדרה
Comments